جمعه ،۱۵ فروردین ۱۳۹۹، ۰۶:۰۱

تماس با شات بلاست پویا

شات بلاست پویا

احمد صادق زاده

Iran

تهران - تهران

تهران ، سه راه افسریه- سایت خاوران- سایت آهنکاران- خ 10 شرقی- پ 5207

  • ۰۹۲۱۱۰۰۱۴۱۸

۰۹۲۱۱۰۰۱۴۱۸

۰۹۱۲۴۲۶۸۵۳۹

www.shotblastpooya.ir

گروه بندی محصولات شرکت